คำแปลของภาษารัสเซีย-ภาษาอังกฤษ "обтачивать"

RU обтачивать ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

обтачивать [обтачивать] {กริยา}
EN

RU обтачивать
play_circle_outline
[обтачивать] {คำกริยา}

обтачивать (ด้วย: повернуть, свернуть, расстраивать, сдавать)
play_circle_outline
to turn {กริยา}