คำแปลของภาษารัสเซีย-ภาษาอังกฤษ "капиллярная влага"

RU капиллярная влага ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

RU капиллярная влага
play_circle_outline
{เพศหญิง}

капиллярная влага

คำแปลที่เหมือนกันของ"капиллярная влага"ในภาษาอังกฤษ

капиллярный คำวิเศษณ์
влага คำนาม