คำแปลของภาษารัสเซีย-ภาษาอังกฤษ "делать"

RU делать ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

делать [де́лать] {กริยา}

RU делать
play_circle_outline
[де́лать] [де́лал|де́лал бы] {คำกริยา}

делать (ด้วย: практиковать, выполнять, учинить, деть)
play_circle_outline
to do [did|done] {กริยา}
Что делать?Причины отклонения заявки › Заявка отклонена
What do I do now?Application issues › Disapproved application
Что же делать в сложных обстоятельствах?
What do you actually do about that in a difficult circumstance?
Я не говорила им что делать или как делать.
I didn't tell them what to do or how to do it.
делать (ด้วย: готовить, изготавливать, приобретать, строить)
play_circle_outline
to make [made|made] {กริยา}
Люди начали сами покупать открытки, делать своисобственные.
People began to buy their own postcards and make their own postcards.
Мы также должны осознавать, что эксперты могут делать ошибки.
And we've also got to be aware that experts, of course, also make mistakes.
А можно делать головоломки такого типа, не имеющие решения вообще.
And you can make puzzles like this one that aren't solvable at all.
делать (ด้วย: исполнить, выступать, играть, выполнять)
делать (ด้วย: создавать, формировать, придавать форму, приводить в порядок)
play_circle_outline
to shape {กริยา}

ตัวอย่าง "делать" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Russianделать полные сборы
Russianделать поспешный вывод
Russianделать поспешный вывод
Russianделать честь кому-л.
Russianделать честь кому-л.
Russianделать что-л. основательно
Russianделать поворот кругом
Russianделать поворот оверштаг
Russianначать что-л. делать
Russianделать мертвую петлю
Russianделать более гибкими
Russianделать перекличку по номерам
Russianделать выпад против кого-л.
Russianделать что без колебаний
Russianделать большие успехи
Russianделать поворот оверштаг пища
Russianделать первый удар
Russianделать последние штрихи
Russianбыть в настроении делать что-л.
Russianзаставлять кого-л. делать по-своему