คำแปลของภาษารัสเซีย-ภาษาอังกฤษ "вбирать"

RU вбирать ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

вбирать {กริยา}

RU вбирать
play_circle_outline
[вбира́л|вбира́л бы] {คำกริยา}

вбирать (ด้วย: всасывать, поглотить, поглощать, вобрать)
вбирать (ด้วย: промокать, мочить, впитывать, макать)
play_circle_outline
to sop {กริยา}