คำศัพท์

Colores coloridos en español.

ฉันพูด:

ฉันเรียน:

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

Muchos colores forman parte de frases conocidas del español.

ผู้เขียน

Esteban

คำถาม

10

หมวดหมู่

ผู้เข้าร่วม

203

คะแนน:

(4.8 คะแนน)

ค้นหาโดย

ตกลง
Conociendo algunos advérbios en español. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Alaxcilene

คำถาม

7

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

38

คะแนน:

(3.8 คะแนน)

revisión de colores usando los lazos en solidaridad a los pacientes con cáncer. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Gonzalo Abio1

คำถาม

2

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

92

คะแนน:

(3.6 คะแนน)

Aprende el vocabulario de la ciudad. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Gustavo Espiñoza

คำถาม

10

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

100

คะแนน:

(5 คะแนน)

Ejercicio para aprender los días de la semana. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Thais Torres

คำถาม

5

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

97

คะแนน:

(5 คะแนน)

https://www.tes.com/lessons/hmqIGtDJl6p5OQ/la-familia
https://www.tes.com/lessons/hmqIGtDJl6p5OQ/la-familia
Esta es una actividad para aprender las relaciones de parentesco. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

valramos

คำถาม

12

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

88

คะแนน:

(5 คะแนน)

Cursor/flickr  (CC BY-NC-SA 2.0)
Cursor/flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
¿Conoces los nombres de los platos más famosos de los países hispanohablantes? ¡Compruébalo! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

9

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

80

คะแนน:

(4.9 คะแนน)

Zahira/flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Zahira/flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Comprueba tus conocimientos sobre el vocabulario en español típico de la Navidad. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

8

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

63

คะแนน:

(4.7 คะแนน)

Martine/flickr (CC BY-NC 2.0)
Martine/flickr (CC BY-NC 2.0)
Todos conocemos el "perro" o el "caballo", pero ¿qúe hay de los animales menos comunes? Aprende todos sus nombres. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

7

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

89

คะแนน:

(5 คะแนน)

Pixabay
Pixabay
¿Eres capaz de entender el español que se habla en Argentina? ¡Compruébalo con nuestro test! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Andresjpd

คำถาม

10

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

91

คะแนน:

(5 คะแนน)


ผู้เขียน

ThaisFrancelino

คำถาม

11

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

242

คะแนน:

(5 คะแนน)

¿Recuerdas los nombres de las ropas en español? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

guest

คำถาม

12

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

85

คะแนน:

(4.3 คะแนน)

http://www.morguefile.com/archive/display/45398
http://www.morguefile.com/archive/display/45398
Seguro que sabes qué significan ahora estos términos, pero no siempre han tenido el mismo significado. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

guest

คำถาม

7

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

72

คะแนน:

(5 คะแนน)

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Intenta averiguar el significado de estos modismos. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

mjesus

คำถาม

8

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

59

คะแนน:

(4.8 คะแนน)

http://mrg.bz/40ZoOL
http://mrg.bz/40ZoOL

ผู้เขียน

Alexandra13

คำถาม

10

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

27

คะแนน:

(3.9 คะแนน)

¿Qué tanto sabes sobre los regionalismos en español? Prueba tus conocimientos aquí! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Alexandra13

คำถาม

10

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

78

คะแนน:

(4.4 คะแนน)

 http://mrg.bz/4DyiEa
http://mrg.bz/4DyiEa
Aprende el nombre de los instrumentos musicales en español. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Alexandra13

คำถาม

10

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

163

คะแนน:

(5 คะแนน)

Prueba de habilidades de vocabulario เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

edisonyanapuma

คำถาม

3

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

150

คะแนน:

(4.9 คะแนน)

sxc.hu
sxc.hu
Pon a prueba tu conocimiento de vocabulario en español. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

areli

คำถาม

10

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

74

คะแนน:

(4.4 คะแนน)

sxc.hu
sxc.hu
¡Ay ay ay! Más vocabulario en español... เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

areli

คำถาม

10

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

123

คะแนน:

(4.4 คะแนน)

sxc.hu
sxc.hu
Test you Marketing knowledge in Spanish! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

areli

คำถาม

10

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

78

คะแนน:

(4.3 คะแนน)