การท่องเที่ยว & สถานที่

Willy Fog quizz
http://mrg.bz/gWLCmr

ฉันพูด:

ฉันเรียน:

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

¿Te gusta viajar y conocer mundo? ¿Eres curioso/a y tienes infinitas ansias de conocimiento? ¡Entonces te gustará este quizz!

ผู้เขียน

CarlaHur

คำถาม

10

หมวดหมู่

ผู้เข้าร่วม

78

คะแนน:

(4.8 คะแนน)

ค้นหาโดย

ตกลง
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Aprende el nombre de los objetos que no pueden faltar en un día de playa. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

mjesus

คำถาม

12

หมวดหมู่

การท่องเที่ยว & สถานที่

ผู้เข้าร่วม

70

คะแนน:

(3.8 คะแนน)

http://www.sxc.hu/photo/175495
http://www.sxc.hu/photo/175495
Seguro que has probado las tapas, pero ¿cuánto sabes sobre ellas? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

mjesus

คำถาม

8

หมวดหมู่

การท่องเที่ยว & สถานที่

ผู้เข้าร่วม

54

คะแนน:

(4.2 คะแนน)

 http://mrg.bz/gWLCmr
http://mrg.bz/gWLCmr
¿Te gusta viajar y conocer mundo? ¿Eres curioso/a y tienes infinitas ansias de conocimiento? ¡Entonces te gustará este quizz! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

CarlaHur

คำถาม

10

หมวดหมู่

การท่องเที่ยว & สถานที่

ผู้เข้าร่วม

78

คะแนน:

(4.8 คะแนน)

sxc
sxc

ผู้เขียน

areli

คำถาม

10

หมวดหมู่

การท่องเที่ยว & สถานที่

ผู้เข้าร่วม

93

คะแนน:

(4 คะแนน)

teresagzuniga
teresagzuniga
¿Quieres aprender español y saber más sobre esta emocionante ciudad? Entonces este juego es para ti. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

teresagzuniga

คำถาม

10

หมวดหมู่

การท่องเที่ยว & สถานที่

ผู้เข้าร่วม

86

คะแนน:

(4.1 คะแนน)

teresagzuniga
teresagzuniga
Comprueba tu conocimiento de los artículos en español describiendo la bella capital francesa. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

teresagzuniga

คำถาม

11

หมวดหมู่

การท่องเที่ยว & สถานที่

ผู้เข้าร่วม

106

คะแนน:

(4.4 คะแนน)

SXC
SXC
En esta prueba te mostraremos en la imagen la bandera y deberás escoger entre las opciones el país correspondiente. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

ValerieHamburg

คำถาม

10

หมวดหมู่

การท่องเที่ยว & สถานที่

ผู้เข้าร่วม

265

คะแนน:

(5 คะแนน)

SXC
SXC
En este ejercicio podrás practicar tu conocimiento sobre la ubicación de algunas de las maravillas del mundo. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

ValerieHamburg

คำถาม

9

หมวดหมู่

การท่องเที่ยว & สถานที่

ผู้เข้าร่วม

232

คะแนน:

(4.2 คะแนน)

sxc
sxc
Aprende cómo se les dice a las personas de diferentes países según su país natal. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

kalua

คำถาม

12

หมวดหมู่

การท่องเที่ยว & สถานที่

ผู้เข้าร่วม

318

คะแนน:

(5 คะแนน)

Oren neu dag (CC some rights reserved)
Oren neu dag (CC some rights reserved)
Many people only know about the sunny beaches in Spain... Are you just like them? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Andresjpd

คำถาม

10

หมวดหมู่

การท่องเที่ยว & สถานที่

ผู้เข้าร่วม

20

คะแนน:

(4.8 คะแนน)

http://www.sxc.hu/photo/994329
http://www.sxc.hu/photo/994329
Are you able to recognise the flag of other Spanish speaking countries? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

mjesus

คำถาม

16

หมวดหมู่

การท่องเที่ยว & สถานที่

ผู้เข้าร่วม

19

คะแนน:

(5 คะแนน)

SXC
SXC
How to survive in the Argentinian jungle. Part II. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

ladyinred

คำถาม

10

หมวดหมู่

การท่องเที่ยว & สถานที่

ผู้เข้าร่วม

74

คะแนน:

(3.6 คะแนน)

SXC
SXC
How to survive in the Argentinian jungle. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

ladyinred

คำถาม

10

หมวดหมู่

การท่องเที่ยว & สถานที่

ผู้เข้าร่วม

148

คะแนน:

(3.9 คะแนน)

Pixelio
Pixelio
How to survive in the Peruvian jungle. Part two. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

ladyinred

คำถาม

10

หมวดหมู่

การท่องเที่ยว & สถานที่

ผู้เข้าร่วม

128

คะแนน:

(3.9 คะแนน)

Pixelio
Pixelio
How to survive in the Peruvian jungle. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

ladyinred

คำถาม

10

หมวดหมู่

การท่องเที่ยว & สถานที่

ผู้เข้าร่วม

197

คะแนน:

(4.2 คะแนน)