ภาพยนตร์ & ดนตรี

Are you able to guess the Spanish version of the movie titles?
morguefile.com/mconnors

ฉันพูด:

ฉันเรียน:

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

Have fun trying to guess the titles of the version from Spain.

ผู้เขียน

mjesus

คำถาม

10

หมวดหมู่

ผู้เข้าร่วม

33

คะแนน:

(4.1 คะแนน)

ค้นหาโดย

ตกลง
How much do you know about Hispanic actors? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

8

หมวดหมู่

ภาพยนตร์ & ดนตรี

ผู้เข้าร่วม

27

คะแนน:

(4.2 คะแนน)

http://mrg.bz/xu7VRr
http://mrg.bz/xu7VRr
Un quizz destinado a los cinéfilos. ¡Prepara tus palomitas y empieza a jugar! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

CarlaHur

คำถาม

10

หมวดหมู่

ภาพยนตร์ & ดนตรี

ผู้เข้าร่วม

36

คะแนน:

(4 คะแนน)

http://www.sxc.hu/photo/1370587
http://www.sxc.hu/photo/1370587
¡Las canciones en español más populares de los 90's! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

areli

คำถาม

10

หมวดหมู่

ภาพยนตร์ & ดนตรี

ผู้เข้าร่วม

64

คะแนน:

(3.8 คะแนน)

http://www.sxc.hu/photo/1330436
http://www.sxc.hu/photo/1330436
¿Qué tanto sabes de ésta banda inglesa? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

areli

คำถาม

10

หมวดหมู่

ภาพยนตร์ & ดนตรี

ผู้เข้าร่วม

20

คะแนน:

(4.8 คะแนน)

flickr
flickr
Can you match these Disney songs to their corresponding Spanish titles? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

lsinke

คำถาม

10

หมวดหมู่

ภาพยนตร์ & ดนตรี

ผู้เข้าร่วม

14

คะแนน:

(4.9 คะแนน)

Know how to use Spanish prepositions? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

guest

คำถาม

8

หมวดหมู่

ภาพยนตร์ & ดนตรี

ผู้เข้าร่วม

47

คะแนน:

(5 คะแนน)

morguefile.com/mconnors
morguefile.com/mconnors
Have fun trying to guess the titles of the version from Spain. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

mjesus

คำถาม

10

หมวดหมู่

ภาพยนตร์ & ดนตรี

ผู้เข้าร่วม

33

คะแนน:

(4.1 คะแนน)

http://www.sxc.hu/photo/174706
http://www.sxc.hu/photo/174706
¿Cuál es el título en inglés de las películas más populares en los últimos años? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

areli

คำถาม

10

หมวดหมู่

ภาพยนตร์ & ดนตรี

ผู้เข้าร่วม

57

คะแนน:

(4.1 คะแนน)