การทำความเข้าใจผ่านการฟัง

¡Refranes en Español!
http://www.sxc.hu/photo/1013123

ฉันพูด:

ฉันเรียน:

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

¿Sabes el verdadero significado de los siguientes refranes?

ผู้เขียน

areli

คำถาม

10

หมวดหมู่

ผู้เข้าร่วม

296

คะแนน:

(5 คะแนน)

ค้นหาโดย

ตกลง
http://www.sxc.hu/photo/1013123
http://www.sxc.hu/photo/1013123
¿Sabes el verdadero significado de los siguientes refranes? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

areli

คำถาม

10

หมวดหมู่

การทำความเข้าใจผ่านการฟัง

ผู้เข้าร่วม

296

คะแนน:

(5 คะแนน)