เกี่ยวข้องกับงาน

Las profesiones

ฉันพูด:

ฉันเรียน:

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

Ahora vamos a aprender (o repasar) los nombres de algunos profesionales y sus funciones.

ผู้เขียน

Marília Barbosa

คำถาม

20

หมวดหมู่

ผู้เข้าร่วม

100

คะแนน:

(5 คะแนน)

ค้นหาโดย

ตกลง
Ahora vamos a aprender (o repasar) los nombres de algunos profesionales y sus funciones. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Marília Barbosa

คำถาม

20

หมวดหมู่

เกี่ยวข้องกับงาน

ผู้เข้าร่วม

100

คะแนน:

(5 คะแนน)

SXC
SXC
Las preguntas de las entrevistas de trabajo siempre esconden algo ¿sabes cómo responderlas? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Maribel

คำถาม

11

หมวดหมู่

เกี่ยวข้องกับงาน

ผู้เข้าร่วม

818

คะแนน:

(5 คะแนน)

http://www.sxc.hu/photo/1326285
http://www.sxc.hu/photo/1326285
Do you know how to say teacher in Spanish? Test your vocabulary level! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

areli

คำถาม

10

หมวดหมู่

เกี่ยวข้องกับงาน

ผู้เข้าร่วม

132

คะแนน:

(4.7 คะแนน)