สนุกสนาน

Expresiones populares
SXC

ฉันพูด:

ฉันเรียน:

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

Selecciona la palabra adecuada para completar la expresión.

ผู้เขียน

ValerieHamburg

คำถาม

12

หมวดหมู่

ผู้เข้าร่วม

311

คะแนน:

(5 คะแนน)

ค้นหาโดย

ตกลง
Pixabay CC0 Public Domain
Pixabay CC0 Public Domain
¡Demuestra tus conocimientos sobre la mejor fiesta del año! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

guest

คำถาม

8

หมวดหมู่

สนุกสนาน

ผู้เข้าร่วม

45

คะแนน:

(4.4 คะแนน)

http://mrg.bz/EPSbCh
http://mrg.bz/EPSbCh
¿Has pasado alguna Navidad en España?¿Conoces nuestras costumbres y tradiciones navideñas? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

CarlaHur

คำถาม

10

หมวดหมู่

สนุกสนาน

ผู้เข้าร่วม

84

คะแนน:

(5 คะแนน)

http://mrg.bz/hfhZzM
http://mrg.bz/hfhZzM
Adivina quién soy, ¡¡un juego divertido e ingenioso!! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

CarlaHur

คำถาม

10

หมวดหมู่

สนุกสนาน

ผู้เข้าร่วม

133

คะแนน:

(5 คะแนน)

sxc.hu
sxc.hu

ผู้เขียน

areli

คำถาม

10

หมวดหมู่

สนุกสนาน

ผู้เข้าร่วม

50

คะแนน:

(4.2 คะแนน)

SXC
SXC
Selecciona la palabra adecuada para completar la expresión. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

ValerieHamburg

คำถาม

12

หมวดหมู่

สนุกสนาน

ผู้เข้าร่วม

311

คะแนน:

(5 คะแนน)