จีบ & การเดท

Out on a romantic dinner. Adverb or adjective?
Pixelio

ฉันพูด:

ฉันเรียน:

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

Adverb or adjective? Find the correct answer for each sentence.

ผู้เขียน

gabofran

คำถาม

8

หมวดหมู่

ผู้เข้าร่วม

213

คะแนน:

(5 คะแนน)

ค้นหาโดย

ตกลง
Pixelio
Pixelio
Adverb or adjective? Find the correct answer for each sentence. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

gabofran

คำถาม

8

หมวดหมู่

จีบ & การเดท

ผู้เข้าร่วม

213

คะแนน:

(5 คะแนน)