วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

How much do you know about Spanish proverbs?
freeimages

ฉันพูด:

ฉันเรียน:

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

Man cannot live by words alone

ผู้เขียน

mjesus

คำถาม

10

หมวดหมู่

ผู้เข้าร่วม

21

คะแนน:

(4.6 คะแนน)

ค้นหาโดย

ตกลง
AlexR.L. via Wikimedia Commons
AlexR.L. via Wikimedia Commons
Test your knowledge on Latin American geography with us! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Andresjpd

คำถาม

10

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

73

คะแนน:

(5 คะแนน)

Prueba a situar las provincias en su respectiva comunidad autónoma. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

mjesus

คำถาม

14

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

36

คะแนน:

(3.7 คะแนน)

Con este test sabrás si conoces al país cuna del castellano, el segundo idioma más hablado en el mundo. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

UmbertoLopez

คำถาม

6

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

86

คะแนน:

(5 คะแนน)

Test yourself on common Mexican words of prehispanic origins. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Alexandra13

คำถาม

10

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

27

คะแนน:

(3.7 คะแนน)

Propia
Propia
¡Para los amantes de la geografía! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Alexandra13

คำถาม

10

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

39

คะแนน:

(4.3 คะแนน)

http://mrg.bz/VPoCQu
http://mrg.bz/VPoCQu
¡Aprende más sobre la geografía política de Latinoamérica! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Alexandra13

คำถาม

10

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

57

คะแนน:

(4.4 คะแนน)

http://mrg.bz/YPPSpz
http://mrg.bz/YPPSpz
¿Has viajado a España?¿Conoces su gastronomía, arte y festejos?¡Si es así, ahora te toca demostrarlo! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

CarlaHur

คำถาม

10

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

94

คะแนน:

(4.6 คะแนน)

sxc.hu
sxc.hu
¿Qué tanto sabes de la cultura latina? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

areli

คำถาม

10

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

116

คะแนน:

(4.9 คะแนน)

sxc.hu
sxc.hu
Aquí un test para probar cuanto sabes de la literatura tanto española como sudamericana del siglo XX. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

teresagzuniga

คำถาม

8

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

168

คะแนน:

(4.4 คะแนน)

sxc.hu
sxc.hu
Te gusta aprender español?, aprende las capitales donde se habla este idioma. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

teresagzuniga

คำถาม

10

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

358

คะแนน:

(5 คะแนน)

sxc.hu
sxc.hu
Aquí tienes un test para probar qué sabes de esta ciudad española. Al mismo tiempo puedes aprender español. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

teresagzuniga

คำถาม

9

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

260

คะแนน:

(4.4 คะแนน)


ผู้เขียน

vmanriquez

คำถาม

10

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

244

คะแนน:

(3.8 คะแนน)

SXC
SXC
Pon a prueba tus conocimientos en geografía, historia y algo más. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Maribel

คำถาม

10

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

1052

คะแนน:

(4.7 คะแนน)

Ángeles - The End - Good Bye/flickr (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/)
Ángeles - The End - Good Bye/flickr (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/)
Test your general knowledge and discover some interesting facts about one of the world's most fascinating countries! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

10

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

17

คะแนน:

(5 คะแนน)

http://pixabay.com/es/fuego-quemar-infierno-c%C3%A1lido-298104/
http://pixabay.com/es/fuego-quemar-infierno-c%C3%A1lido-298104/
There are many things you should know about this sparkling night. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

mjesus

คำถาม

10

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

21

คะแนน:

(4.8 คะแนน)

http://pixabay.com
http://pixabay.com
Test your knowledge of facts about Spain and Spanish. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

mjesus

คำถาม

10

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

22

คะแนน:

(4.2 คะแนน)

morguefile.com/ricetek
morguefile.com/ricetek
Let's see how much you know about its members. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

mjesus

คำถาม

10

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

31

คะแนน:

(3.9 คะแนน)

http://www.freeimages.com/photo/379471
http://www.freeimages.com/photo/379471
In Spain, this day means bad luck instead of Friday the 13th. Do you know why? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

mjesus

คำถาม

9

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

13

คะแนน:

(4.6 คะแนน)

freeimages
freeimages

ผู้เขียน

mjesus

คำถาม

10

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

21

คะแนน:

(4.6 คะแนน)

sxc.hu
sxc.hu
Have you ever visited Spain? Are you interested in Spanish culture? Test your knowledge and learn more about this land. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

teresagzuniga

คำถาม

13

หมวดหมู่

วัฒนธรรม & ประวัติศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

127

คะแนน:

(4.4 คะแนน)