บทสนทนา

Los utensílios de la mesa y de la cocina

ฉันพูด:

ฉันเรียน:

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

En esta actividad vamos a practicar el vocabulario relacionado a los utensilios de la mesa y de la cocina.

ผู้เขียน

Marília Barbosa

คำถาม

10

หมวดหมู่

ผู้เข้าร่วม

126

คะแนน:

(5 คะแนน)

ค้นหาโดย

ตกลง
En esta actividad vamos a practicar el vocabulario relacionado a los utensilios de la mesa y de la cocina. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Marília Barbosa

คำถาม

10

หมวดหมู่

บทสนทนา

ผู้เข้าร่วม

126

คะแนน:

(5 คะแนน)

sxc
sxc
Estas son algunas frases hechas o frases idiomáticas muy usadas en español. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

gkcard

คำถาม

12

หมวดหมู่

บทสนทนา

ผู้เข้าร่วม

934

คะแนน:

(5 คะแนน)

SXC
SXC
¿Eres principiante? Descubre aquí lo que necesitas. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Maribel

คำถาม

8

หมวดหมู่

บทสนทนา

ผู้เข้าร่วม

833

คะแนน:

(5 คะแนน)

Sound like a native in Spain! Discover new idioms with this short quiz. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

JenniferBabla

คำถาม

5

หมวดหมู่

บทสนทนา

ผู้เข้าร่วม

39

คะแนน:

(4.2 คะแนน)

SXC
SXC
Do you know how to express your desires? If you’re either hungry or thirsty? Take this test and discover it! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Maribel

คำถาม

8

หมวดหมู่

บทสนทนา

ผู้เข้าร่วม

384

คะแนน:

(5 คะแนน)

SXC
SXC
Do you really know how to introduce yourself in Spanish? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Maribel

คำถาม

10

หมวดหมู่

บทสนทนา

ผู้เข้าร่วม

280

คะแนน:

(5 คะแนน)

SXC
SXC
Find out what happens in a bad day by using Spanish idioms. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Maribel

คำถาม

10

หมวดหมู่

บทสนทนา

ผู้เข้าร่วม

171

คะแนน:

(4.3 คะแนน)