คำแปลของภาษาโปลิช-ภาษาอังกฤษ "dziad"

PL dziad ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

dziad {ช.}

PL dziad
play_circle_outline
{เพศชาย}

  1. ทั่วไป
  2. พูดคำหยาบ
  3. โบราณ, ล้าสมัย

1. ทั่วไป

dziad (ด้วย: przodek, antenat)
dziad (ด้วย: starzec, stary, staruszek, starszy człowiek)

2. พูดคำหยาบ

dziad (ด้วย: żebrak, łaciarz)
dziad
play_circle_outline
panhandler {น.} [ภาษาอังกฤษเเบบอเมริกัน] [ซึ่งเป็นภาษาพูด]
dziad (ด้วย: biedak, nędzarz)

3. โบราณ, ล้าสมัย

dziad (ด้วย: dziadek)

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาโปลิช)ของ"dziad":

dziad