คำแปลของภาษาโปลิช-ภาษาอังกฤษ "dziad"

PL dziad ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

dziad {ช.}

PL dziad
play_circle_outline
{เพศชาย}

  1. ทั่วไป
  2. โบราณ, ล้าสมัย
  3. พูดคำหยาบ

1. ทั่วไป

dziad (ด้วย: przodek, antenat)
dziad (ด้วย: starzec, stary, staruszek, starszy człowiek)

2. โบราณ, ล้าสมัย

dziad (ด้วย: dziadek)

3. พูดคำหยาบ

dziad
play_circle_outline
panhandler {น.} [ภาษาอังกฤษเเบบอเมริกัน] [ซึ่งเป็นภาษาพูด]
dziad (ด้วย: biedak, nędzarz)
dziad (ด้วย: żebrak, łaciarz)

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาโปลิช)ของ"dziad":

dziad