บทเรียนคำศัพท์

Business Terms and Phrases - Presentations I

การ์ด 1 จาก 31

speaker

การ์ด 1 จาก 31: speaker

el orador

[noun]

สลับการ์ด