บทเรียนคำศัพท์

การ์ด 1 จาก 26

to collect

การ์ด 1 จาก 26: to collect

reunir

[verb]

สลับการ์ด