บทเรียนคำศัพท์

บทเรียนคำศัพท์

Hobbies, interests & free time II

21.05.2014

ผู้แต่ง: bab.la

ภาษา: ภาษาอังกฤษ - ภาษาสเปน

คำอธิบาย: Refresh your knowledge with our list and make sure you can talk about things that fascinate you!

เริ่มต้นแบบฝึกหัด

26 การ์ด

ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน
to collect reunir [verb]
stamps las estampillas [noun pl.]
coins las monedas [noun pl.]
comic books las revista de historietas [noun pl.]
models los / las modelos [noun]
cooking cocinar [verb]
DIY (do it yourself) házlo tú mismo [noun]
games los juegos [noun pl.]
board games los juegos de mesa [noun pl.]
chess el ajedrez [noun]

เพิ่มเติม

< กลับ