คำแปลของภาษาเยอรมัน-ภาษาสเปน "tschüss"

DE tschüss ภาษาสเปน คำแปลของ

tschüss {คำอุทาน}
tschüs {คำอุทาน}

DE tschüss
play_circle_outline
{คำอุทาน}

tschüss (ด้วย: auf Wiedersehen, servus, tschüs)
play_circle_outline
adiós {คำอุทาน}
tschüss
play_circle_outline
chau {คำอุทาน} [อเมริกาใต้] [ซึ่งเป็นภาษาพูด]
tschüss (ด้วย: tschüs, ciao)
play_circle_outline
chao {คำอุทาน}

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาเยอรมัน)ของ"tschüss":

tschüss
tschüs

คำที่มีความหมายเหมือนกัน