คำแปลของภาษาเยอรมัน-ภาษาจีน "Frühlingspunkt"

DE Frühlingspunkt ภาษาจีน คำแปลของ

DE Frühlingspunkt
play_circle_outline

1. ดาราศาสตร์

Frühlingspunkt
play_circle_outline
春分点 [chūnfēndiǎn] [ดาราศาสตร์]