สรุป

Art , Sorte {คำนาม}
 · 品种

Art {คำนาม}
词条 · 行为 · 支付类型 · 举止 ·

รายละเอียดทั้งหมด

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

Art: Verfahren · Modus · Betriebsart

เพิ่มเติม (15)

ตัวอย่างการใช้

Art
Sorte
welche Art , Sorte

เพิ่มเติม (10)

วิธีการเขียนจดหมายในภาษา ภาษาจีน

คำแปลของภาษาเยอรมัน-ภาษาจีน "Art , Sorte"

 

ความหมายของ"Art , Sorte" ในภาษาจีน

ผลลัพธ์: 1-12 ของ 12

Art , Sorte {คำนาม}

Art , Sorte {ญ.}

[lèi]

Art , Sorte {ญ.}

品种 [pǐnzhǒng] {น.}

Art {คำนาม}

Art {ญ.} (ด้วย: Artikel, Stichwort)

词条 [cítiáo] {น.}

Art {ญ.} (ด้วย: Akte, Akt, Tat, Handlung)

行为 [xíngwéi] {น.}

Art {ญ.} (ด้วย: Zahlungsweise, Zahlungsart)

支付类型 [zhīfùlèixíng] {น.}

Art {ญ.} (ด้วย: Verhalten , Benehmen)

举止 [jǔzhǐ] {น.}

Art {ญ.} (ด้วย: Kategorie)

[lèi] {น.}

Art , Sorte

คำแปลนี้ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่? บอกเราให้รู้หรือ ใส่คำแปลใหม่ของคุณเข้ามาเลย
 

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาเยอรมัน)ของ"Art":

 

คำแปลที่คล้ายกัน

คำแปลที่เหมือนกันของ"Art , Sorte"ในภาษาจีน

 

เเนะนำคำแปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาจีน

คุณรู้คำในภาษาเยอรมันบ้างหรือไม่ คุณเคยได้ยินบทสนทนาในภาษาจีนบ้างหรือไม่ คุณสามารถใส่มันเข้าไปในพจนานุกรมภาษาเยอรมัน-ภาษาจีน ใส่คำในภาษาเยอรมันเเละคำแปลในภาษาจีนลงไปในช่องว่างด้านล่างได้เลย

ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน

คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลเพิ่มเติมในพจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย