คำแปลของภาษาฝรั่งเศส-ภาษาอังกฤษ "houx"

FR houx ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

houx {ช.}

FR houx
play_circle_outline
{เพศชาย}

1. พฤกษศาสตร์

houx
play_circle_outline
gallberry {น.} [พฤกษศาสตร์]
houx
play_circle_outline
holly {น.} [พฤกษศาสตร์]