บทความเกี่ยวกับภาษารายวันบน LexioPhiles

คำแปลของภาษาฝรั่งเศส-ภาษาอังกฤษ "d'addition"

 

ความหมายของ"d'addition" ในภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์: 1-21 ของ 92

d'addition {คำกริยาวิเศษณ์}

d'addition {คำกริยาวิเศษณ์} (ด้วย: par addition)

accretive {คำกริยาวิเศษณ์}
คำแปลนี้ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่? บอกเราให้รู้หรือ ใส่คำแปลใหม่ของคุณเข้ามาเลย
 

คำแปลที่คล้ายกัน

คำแปลที่เหมือนกันของ"d'addition"ในภาษาอังกฤษ

 

ตัวอย่างการใช้

ตัวอย่าง "d'addition" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

L'addition d'un autre milliard (le septième) devrait prendre environ 13 ans.

The addition of the next billion, the seventh, is expected to take about 13 years.

Cela impliquerait l'addition d'un nouveau chapitre dans la partie 2 du document SGH.

This would mean that a new Chapter in Part 2 of the GHS document would be needed.

Il s'agissait là d'une addition relativement récente au questionnaire annuel de l'UIT.

This in itself was a relatively recent addition to the ITU's annual questionnaire.

A3: Addition d'un nouvel article 6 bis et d'une nouvelle annexe I bis (options Y ou Z)

A3: Addition of new article 6 bis and addition of new annex I bis (options Y or Z)

Paragraphe 3.2, lire (y compris l'addition d'un nouvel appel de note 4):

Paragraph 3.2., amend to read (inserting also a new reference to footnote 4/):

Le même effet peut être obtenu par addition d'acides à l'alimentation.

The same effect can be achieved through the addition of acids to the feed.

Avec l'addition d'un nouveau pays, la base de données porte maintenant sur 17 pays.

With the addition of data from an additional country, the database now covers 17 countries.

Paragraphe 5.2.1.30.6, lire (y compris l'addition d'un appel de note pour la note 10/):

Paragraph 5.2.1.30.6., amend to read (inserting also a reference to the existing footnote 10/):

A6: Addition d'une nouvelle annexe sans amendement au corps de la Convention (options X, Y ou Z)

A6: Addition of new annex without amending the body of the Convention (options X, Y or Z)

Il s'agit donc d'une correction, et non d'une addition au texte.

The alteration being made was therefore a correction rather than an addition.

D'autres ont suggéré l'addition d'un indicateur particulier pour le financement par le FEM.

Others suggested adding a specific indicator for GEF funding.

L'addition d'édulcorants doit être réglementée et elle doit être clairement visible sur l'étiquette.

The addition of sweeteners must be regulated, and must be clearly visible on the label.

Au besoin, … de 200 kg, par l'addition d'une masse inerte supplémentaire de 28 kg…

If necessary of 200 kg by an additional inert mass of 28 kg

Addition d'une référence à la figure 26 de l'annexe 4, où les dimensions et la forme sont déjà indiquées.

Reference made to Annex 4, figure 26 where the dimensions and form are already indicated.

Nouveau paragraphe 1.1.2.3, lire (y compris l'addition d'un appel de note relatif à la nouvelle note 1/):

New paragraph 1.1.2.3., amend to read (inserting a reference to a new footnote 1/):

L'addition d'une liste énumérative rendrait le texte plus facile à utiliser.

An enumeration could make the text more user-friendly.

A2: Amendement au paragraphe 11 de l'article 6 et addition d'une nouvelle annexe I bis (options X, Y ou Z)

A2: Amendment of article 6, paragraph 11, and addition of new annex I bis (options X, Y or Z)

Je demanderai à ceux qui ont proposé l'amendement de nous indiquer s'ils sont d'accord avec votre addition.

I have to ask those who proposed the amendment if they are in agreement with your addition.

(p. 24) Addition d'un nouveau paragraphe entre 6.2.1.10.1 et 6.2.1.10.2

(p. 26) new section between 6.2.1.10.1 and 6.2.1.10.2

Ce qui nous amène aux causes, à savoir l'addition d'erreurs collectives depuis vingt ans.

That brings us to the causes, namely the cumulative effect of collective errors made over the past 20 years.
 

แนะนำคำแปลของภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษคำใหม่

มีคำในพจนานุกรมภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษคำไหนที่ขาดหายไปหรือไม่ หรือคุณเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในภาษาฝรั่งเศสใช่หรือเปล่า มีคำแปลไหนที่คุณอยากจะใส่เพิ่มเข้ามาบ้างหรือไม่ ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณสามารถเเนะนำคำในนภาษาฝรั่งเศสคำใหม่เข้ามาในพจนานุกรมตรงนี้เลย

ภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศส

คำสุดท้ายเเนะนำโดยผู้ใช้ fauxmage, sous la main, faire tache, cela se voit comme le nez au milieu de la figure, savoir sur le bout des doigts

คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลเพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la