คำแปลของภาษาฝรั่งเศส-ภาษาอังกฤษ "cytomètre"

FR cytomètre ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

cytomètre {ช.}

FR cytomètre
play_circle_outline
{เพศชาย}

1. แพทยศาสตร์,ยารักษาโรค

cytomètre
play_circle_outline
cytometer {น.} [ยารักษาโรค]

คำที่มีความหมายเหมือนกัน