คำแปลของภาษาฝรั่งเศส-ภาษาอังกฤษ "bling-bling"

FR bling-bling ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

bling-bling {ช.}
EN

FR bling-bling
play_circle_outline
{เพศชาย}

1. ศัพท์แสลง

bling-bling
play_circle_outline
bling {น.} [ศัพท์แสลง]

คำที่มีความหมายเหมือนกัน