คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาซวาฮิลี "smart set"

EN smart set ภาษาซวาฮิลี คำแปลของ

smart set
ทางเรารับทราบเเล้วว่าคำแปลของ "smart set"ได้ขาดหายไป

คำแปลที่เหมือนกันของ"smart set"ในภาษาซวาฮิลี

smart
set
Swahili

คำที่มีความหมายเหมือนกัน