คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

shout out: shout · cry · call

shout: abuse · clapperclaw · blackguard

เพิ่มเติม (16)

บทความเกี่ยวกับภาษารายวันบน LexioPhiles

คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษารัสเซีย "to shout out"

 

ความหมายของ"to shout out" ในภาษารัสเซีย

ผลลัพธ์: 1-8 ของ 8

to shout out {คำกริยา}

to shout out {กริยา} (ด้วย: to cry out, to rap out, to call, to hoop)

выкрикивать [выкри́кивать] {กริยา}

to shout out {กริยา} (ด้วย: to shout, to cry, to call, to sing out)

кричать [крича́ть] {กริยา}

shout {คำนาม}

shout {น.} (ด้วย: outcry)

คำแปลนี้ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่? บอกเราให้รู้หรือ ใส่คำแปลใหม่ของคุณเข้ามาเลย
 

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"shout out":

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"shout":

 

คำแปลที่คล้ายกัน

คำแปลที่เหมือนกันของ"to shout out"ในภาษารัสเซีย

 

ตัวอย่างการใช้

ตัวอย่าง "to shout out" ของ ภาษารัสเซีย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

You kind of shout out the sound, S -- and the word comes.

Вы как бы проговариваете первый звук, S -- и слово появляется.

Just shout out anything you see.

Ну скажите громко, кто что видит.
 

เเนะคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซียใหม่

คุณคิดว่ามีคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซียคำที่ไหนที่ขาดหายไปบ้างหรือเปล่า มีคำศัพท์ทางเทคนิคคำไหนที่ไม่ได้ใส่เข้ามาบ้างไหม คุณสามารถช่วยเราได้โดยการใส่คำในภาษาอังกฤษและรัสเซียในช่องว่างตรงนี้ ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถเเนะนำคำแปลใหม่ๆให้เราได้

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

คำสุดท้ายเเนะนำโดยผู้ใช้ stroke, wyvern, encouraging, to promise, spokesperson

คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la