บทความเกี่ยวกับภาษารายวันบน LexioPhiles

คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษารัสเซีย "holing"

 

ความหมายของ"holing" ในภาษารัสเซีย

ผลลัพธ์: 1-26 ของ 26

holing {คำนาม}

holing {น.}

подбойка [подбо́йка] {ญ.}

hole {คำนาม}

hole {น.} (ด้วย: tear)

дыра [дыра́] {ญ.}

hole {น.} (ด้วย: aperture, foramen, meatus, orifice)

отверстие [отве́рстие] {ไร้เพศ}

hole {น.} (ด้วย: burrow, couch, den, lodge)

нора [нора́] {ญ.}

hole {น.} (ด้วย: slit, slot, recess, split)

прорезь [прорезь] {ญ.}

hole {น.} (ด้วย: break, fossa, pit, recess)

ямка [ямка] {ญ.}

hole {น.} (ด้วย: fix, hobble, predicament, quandary)

hole {น.}

шпур [шпур] {ช.}

hole {น.}

урочище [уро́чище] {ไร้เพศ}

to hole {คำกริยา}

to hole [holed|holed] {กริยา}

отсиживаться {กริยา}

to hole [holed|holed] {กริยา}

прорыть [проры́ть] {กริยา}

to hole [holed|holed] {กริยา} (ด้วย: to honeycomb)

продырявить [продыря́вить] {กริยา}

to hole [holed|holed] {กริยา}

просверлить [просверлить] {กริยา}

to hole [holed|holed] {กริยา}

загнать в лунку {กริยา}

to hole [holed|holed] {กริยา}

загнать в нору {กริยา}

to hole [holed|holed] {กริยา}

 

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"hole":

 

เเนะคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซียใหม่

คุณคิดว่ามีคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซียคำที่ไหนที่ขาดหายไปบ้างหรือเปล่า มีคำศัพท์ทางเทคนิคคำไหนที่ไม่ได้ใส่เข้ามาบ้างไหม คุณสามารถช่วยเราได้โดยการใส่คำในภาษาอังกฤษและรัสเซียในช่องว่างตรงนี้ ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถเเนะนำคำแปลใหม่ๆให้เราได้

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

คำสุดท้ายเเนะนำโดยผู้ใช้ stroke, wyvern, encouraging, to promise, spokesperson

คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ค้นหาคำเพิ่มเติมในพจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย