คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาโปลิช "pull"

EN pull ภาษาโปลิช คำแปลของ

pull {น.}
to pull {กริยา}

EN pull
play_circle_outline
{คำนาม}

pull (ด้วย: tug)
play_circle_outline
pociągnięcie {ไร้เพศ}
So when you squish your shoulders, they pull on a bicycle cable.
Napięcie ramion powoduje pociągnięcie za linkę rowerową.
If you pull the strands at the base of the knot, you will see that the bow will orient itself down the long axis of the shoe.
Jeśli pociągniecie sznurowadła przy podstawie węzła, zobaczycie, że kokarda ułoży się wzdłuż buta.
Remove the cap from the needle by pulling and not twisting it.
Zdjąć nasadkę z igły przez jej pociągnięcie i nie odkręcać jej.

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"pull":

pull

ตัวอย่าง "pull" ของ ภาษาโปลิช

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Englishto pull the wool over sb.'s eyes
Englishto pull out
Englishto pull one's leg
Englishto pull the plug on sth.
Englishto pull the plug on sth.
Englishto pull oneself together
Englishto pull over
Englishto pull over
Englishto pull one’s weight
Englishto pull through
Englishto pull through
Englishto pull your socks up
Englishto pull one's socks up
Englishto pull one's leg
Englishto pull sb's leg
Englishto pull a long face

คำที่มีความหมายเหมือนกัน