คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาโปลิช "individuality"

EN individuality ภาษาโปลิช คำแปลของ

EN individuality
play_circle_outline
{คำนาม}

individuality (ด้วย: selfhood)
individuality

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"individuality":

individuality

ตัวอย่าง "individuality" ของ ภาษาโปลิช

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishSo I think this audience in particular can understand the importance of individuality.
Uważam że ta widownia w szczególności może zrozumieć jak ważna jest niepowtarzalność.
EnglishDiscrimination against women is a violation of basic human rights, humiliating women and destroying their individuality.
Dyskryminacja kobiet jest pogwałceniem podstawowych praw człowieka, upokarzaniem kobiet i niszczeniem ich indywidualności.
EnglishIt could be the basis for others, but each EPA has to have its own individuality, and we have to learn the lessons from the CARIFORUM negotiations as well.
Ta umowa może stanowić podstawę dla innych, ale każda umowa EPA musi mieć swój indywidualny charakter, a my musimy również wyciągnąć dobre wnioski z negocjacji z CARIFORUM.

คำที่มีความหมายเหมือนกัน

English

นอกจากนี้ bab.la ยังให้บริการพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในคำแปลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย