วิธีการเขียนจดหมายในภาษา ภาษาเยอรมัน

คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน "town hall"

 

ความหมายของ"town hall" ในภาษาเยอรมัน

ผลลัพธ์: 1-11 ของ 11

town hall

town hall (ด้วย: guildhall, townhall, city hall)

Rathaus {ไร้เพศ}
คำแปลนี้ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่? บอกเราให้รู้หรือ ใส่คำแปลใหม่ของคุณเข้ามาเลย
 

คำแปลที่คล้ายกัน

คำแปลที่เหมือนกันของ"town hall"ในภาษาเยอรมัน

 

ตัวอย่างการใช้

ตัวอย่าง "town hall" ของ ภาษาเยอรมัน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Debates have taken place within the regional government of the province of Burgos and in the town hall of the provincial capital.

Im Parlament der Provinz von Burgos und im Magistrat der Stadt wurde das Thema debattiert.

On the opening day of the Forum, an interactive Global Town Hall discussion was held.

Betrachtet man einmal Alter, Geschlecht, Wohnort und Berufsspektrum der Teilnehmer, dann sind die Ergebnisse ziemlich überraschend.

For Nick Forster, the new eTown Hall and the collection of technology therein is an amazing switch from the show’s early days.

Für Nick Forster stellt der neue eTown-Saal mit der darin installierten Technologie einen verblüffenden Fortschritt gegenüber den Anfängen der Show dar.

I was there when, at the beginning of August, Mr Martin met viticulture and trade representatives of the Languedoc-Roussillon region in the town hall at Carcassonne.

Anfang August traf er in meiner Gegenwart in meinem Bürgermeisteramt von Carcassonne mit Vertretern der Weinbauern und Weinhändler der Region " Languedoc-Roussillon " zusammen.
 

เเนะนำคำแปลใหม่จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน

คุณรู้จำคำศัพท์ภาษาเยอรมันท้องถิ่นคำไหนบ้างหรือเปล่า หรือบางทีคุณรู้จักคำแปลจากภาษาเยอรมันเป็นวลีภาษาอังกฤษ ถ้าคุณรู้จักคุณสามารถใส่คำศัพท์เพิ่มเติมเข้ามาในพจนานุกรมได้ที่นี่เลย

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

คำสุดท้ายเเนะนำโดยผู้ใช้ interdigital webbing, shebeen, air bridge, godfather, ranger

คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นในพจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยของ bab.la