คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส "dissembler"

EN dissembler ภาษาฝรั่งเศส คำแปลของ

dissembler {น.}
to dissemble {กริยา}

EN dissembler
play_circle_outline
{คำนาม}

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"dissembler":

dissembler