คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส "choice morsel"

EN choice morsel ภาษาฝรั่งเศส คำแปลของ

EN choice morsel
play_circle_outline
{คำนาม}

choice morsel

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"choice morsel":

choice morsel

คำแปลที่เหมือนกันของ"choice morsel"ในภาษาฝรั่งเศส

choice คำนาม
morsel คำนาม

คำที่มีความหมายเหมือนกัน