คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "specifics"

EN specifics ภาษาจีน คำแปลของ

specifics {น.}
specifics {พหุ}
specific {น.}
specific {คำวิเศษณ์}

EN specifics
play_circle_outline
{คำนาม}

specifics
play_circle_outline
具体内容 [jù tǐ nèi rónɡ] {น.}
specifics
play_circle_outline
细小问题 [xì xiǎo wèn tí] {น.}
specifics (ด้วย: detail, specifics, particular, specific)
play_circle_outline
细节 [xìjié] {น.}

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"specific":

specific
English

คำที่มีความหมายเหมือนกัน