สรุป

specifically {คำกริยาวิเศษณ์}
特定的 · 明确的 · 特定地 · 明确地

specific {คำวิเศษณ์}
具体的 · 特指的 · 明确的 · 特定的 · 特有的 · 特有

specific {คำนาม}
特效药 · 细节 · 具体

รายละเอียดทั้งหมด

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

specific: particular

พบกับมาสค็อตของ bab.laได้ทางเฟสบุ็ค

คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "specifically"

 

ความหมายของ"specifically" ในภาษาจีน

ผลลัพธ์: 1-17 ของ 17

specifically {คำกริยาวิเศษณ์}

specifically {คำกริยาวิเศษณ์}

特定的 [tè dìnɡ de] {คำกริยาวิเศษณ์}

specifically {คำกริยาวิเศษณ์}

明确的 [mínɡ què de] {คำกริยาวิเศษณ์}

specifically {คำกริยาวิเศษณ์}

特定地 [tè dìnɡ dì] {คำกริยาวิเศษณ์}

specifically {คำกริยาวิเศษณ์} (ด้วย: unambiguously, strictly, definitely, explicitly)

明确地 [mínɡ què dì] {คำกริยาวิเศษณ์}

specific {คำวิเศษณ์}

specific {คำวิเศษณ์} (ด้วย: concrete, material)

具体的 [jù tǐ de] {คำวิเศษณ์}

specific {คำวิเศษณ์}

特指的 [tè zhǐ de] {คำวิเศษณ์}

specific {คำวิเศษณ์} (ด้วย: unequivocal, unambiguous, tangible, positive)

明确的 [mínɡ què de] {คำวิเศษณ์}

specific {คำวิเศษณ์} (ด้วย: particular, specified, given)

特定的 [tè dìnɡ de] {คำวิเศษณ์}

specific {คำวิเศษณ์} (ด้วย: peculiar, typical, characteristic, proper)

特有的 [bāo hán de dōnɡ xi] {คำวิเศษณ์}

specific {คำวิเศษณ์}

特有 [tèyǒu] {คำวิเศษณ์}

specific {คำนาม}

specific {น.} (ด้วย: specifics)

特效药 [tè xiào yào] {น.}

specific {น.} (ด้วย: specifics, detail, particular, minutia)

细节 [xìjié] {น.}

specific {น.} (ด้วย: concrete, definite)

具体 [jù tǐ] {น.}
 

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"specific":

 

คำแปลที่คล้ายกัน

คำแปลที่เหมือนกันของ"specifically"ในภาษาจีน

 

เเนะนำคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนคำใหม่

มีคำในภาษาจีนคำไหนที่มีคำแปลเเตกต่างกันไปตามเเหล่งท้องที่ของประเทศจีนบ้างหรือเปล่า ถ้าคุณรู้คำแปลในภาษาจีนที่ไม่มีในนี้ คุณสามารถใส่มันเข้าไปช่องว่างข้างล่างสำหรับภาษาอังกฤษเเละภาษาจีนเลย

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

คำสุดท้ายเเนะนำโดยผู้ใช้ where, Christmas market, fried chicken leg, tap water, ingle lens reflex camera

คำที่มีความหมายเหมือนกัน

เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย