สรุป

specie {คำนาม}
硬币

species {คำนาม}
类群 · 种类 ·  · 物种 · (原)核素

รายละเอียดทั้งหมด

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

specie: coinage · mintage · metal money

Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "specie"

 

ความหมายของ"specie" ในภาษาจีน

ผลลัพธ์: 1-8 ของ 8

specie {คำนาม}

specie {น.} (ด้วย: hard cash, coin, coinage, piece)

硬币 [yìngbì] {น.}

species {คำนาม}

species {น.}

类群 [lèi qún] {น.}

species {น.} (ด้วย: variety, shape, species, sorts)

种类 [zhǒnglèi] {น.}

species {น.} (ด้วย: seed, kind, genus, breed)

[zhǒng] {น.}

species {น.} (ด้วย: strain)

物种 [wùzhǒng] {น.}

expert in exotic species

外来物种专家

origin of species

物种起源

species {น.} (ด้วย: species)

(原)核素 [( yuán ) hé sù] {น.}

species {พหุ} (ด้วย: species)

(原)核素 [( yuán ) hé sù] {น.}

species {พหุ} (ด้วย: variety, shape, sorts, sort)

种类 [zhǒnglèi] {น.}
คำแปลนี้ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่? บอกเราให้รู้หรือ ใส่คำแปลใหม่ของคุณเข้ามาเลย
 

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"specie":

 

เเนะนำคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนคำใหม่

มีคำในภาษาจีนคำไหนที่มีคำแปลเเตกต่างกันไปตามเเหล่งท้องที่ของประเทศจีนบ้างหรือเปล่า ถ้าคุณรู้คำแปลในภาษาจีนที่ไม่มีในนี้ คุณสามารถใส่มันเข้าไปช่องว่างข้างล่างสำหรับภาษาอังกฤษเเละภาษาจีนเลย

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

คำสุดท้ายเเนะนำโดยผู้ใช้ where, Christmas market, fried chicken leg, tap water, ingle lens reflex camera

คำที่มีความหมายเหมือนกัน

เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย