สรุป

specials {คำนาม}
专刊 · 专车 · 特派员

special {คำนาม}
专车 · 专刊 · 特殊 · 特派员

special {คำวิเศษณ์}
特殊的 · 专门的 · 附加的 · 额外的 · 异常的 · 特别的 ·  ·

รายละเอียดทั้งหมด

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

special: especial · exceptional · particular

เพิ่มเติม (6)

ความขี้เกียจที่มีประโยชน์:

เล่นเกมส์ฝึกความจำ!

คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "specials"

 

ความหมายของ"specials" ในภาษาจีน

ผลลัพธ์: 1-15 ของ 15

specials {คำนาม}

specials {พหุ} (ด้วย: special)

专刊 [zhuānkān] {น.}

specials {พหุ} (ด้วย: special)

专车 [zhuānchē] {น.}

specials {พหุ} (ด้วย: special)

特派员 [tèpàiyuán] {น.}

special {คำนาม}

special {น.} (ด้วย: specials)

专车 [zhuānchē] {น.}

special {น.} (ด้วย: specials)

专刊 [zhuānkān] {น.}

special {น.} (ด้วย: specialness, exception, particular)

特殊 [téshú] {น.}

a highly compressed special particle board

具有高密度的特殊粒子层的镶板

winner of special government allowance

政府特殊津贴获得者

special somatic afferent nucleus

特殊躯体感觉核

special vesceral afferent nucleus

特殊内脏感觉核

special visceral motor nucleus

特殊内脏运动核

special {น.} (ด้วย: specials)

特派员 [tèpàiyuán] {น.}

special {คำวิเศษณ์}

special {คำวิเศษณ์} (ด้วย: peculiar, particular, idiosyncratic, especial)

特殊的 [tè shū de] {คำวิเศษณ์}

special {คำวิเศษณ์} (ด้วย: professional, specialized, expert, express)

专门的 [zhuān mén de] {คำวิเศษณ์}

special {คำวิเศษณ์} (ด้วย: extra, additive, additional, attached)

附加的 [fù jiā de] {คำวิเศษณ์}

special {คำวิเศษณ์} (ด้วย: extra, extraneous, extraordinary, additional)

额外的 [mǒ diào] {คำวิเศษณ์}

special {คำวิเศษณ์} (ด้วย: remarkable, sublime, peculiar, prodigious)

异常的 [yì chánɡ de] {คำวิเศษณ์}

special {คำวิเศษณ์} (ด้วย: very, particular, especial, extraordinary)

特别的 [tè bié de] {คำวิเศษณ์}

Wishing you every happiness on your special day.

祝你在这特别的日子里快乐幸福。

special {คำวิเศษณ์}

[zhuān] {คำวิเศษณ์}

special {คำวิเศษณ์}

  [shū] {คำวิเศษณ์}
 

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"special":

 

เเนะนำคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนคำใหม่

มีคำในภาษาจีนคำไหนที่มีคำแปลเเตกต่างกันไปตามเเหล่งท้องที่ของประเทศจีนบ้างหรือเปล่า ถ้าคุณรู้คำแปลในภาษาจีนที่ไม่มีในนี้ คุณสามารถใส่มันเข้าไปช่องว่างข้างล่างสำหรับภาษาอังกฤษเเละภาษาจีนเลย

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

คำสุดท้ายเเนะนำโดยผู้ใช้ where, Christmas market, fried chicken leg, tap water, ingle lens reflex camera

คำที่มีความหมายเหมือนกัน

เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย