คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "specials"

EN specials ภาษาจีน คำแปลของ

specials {พหุ}
special {น.}
special {คำวิเศษณ์}

EN specials
play_circle_outline
{พหูพจน์}

specials (ด้วย: special)
play_circle_outline
专刊 [zhuānkān] {น.}
specials (ด้วย: special)
play_circle_outline
专车 [zhuānchē] {น.}
specials (ด้วย: special)
play_circle_outline
特派员 [tèpàiyuán] {น.}

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"special":

special