สรุป

specialize {คำกริยา}
专门研究 · 专攻 · 专营

to specialize {คำกริยา}
专攻 · 专门研究 · 专业化 · 使专化 · 专门 · 成为专家 · 使适应特殊目的 · 使专用于

special {คำวิเศษณ์}
异常的 · 特别的 ·  ·  · 特殊的 · 专门的 · 附加的 · 额外的

special {คำนาม}
特派员 · 专车 · 专刊 · 特殊

รายละเอียดทั้งหมด

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

specialize: speciate · differentiate · specialise

special: especial · exceptional · particular

เพิ่มเติม (6)

โปรแกรมแปลภาษาขั้นสูง เพียงคลิก

คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "specialize"

 

ความหมายของ"specialize" ในภาษาจีน

ผลลัพธ์: 1-23 ของ 23

specialize {คำกริยา}

specialize {กริยา} (ด้วย: to specialize, specialise)

专门研究 [zhuān mén yán jiū] {กริยา}

specialize {กริยา} (ด้วย: to specialize, to major, specialise, specializing)

专攻 [zhuān gōng] {กริยา}

specialize {กริยา} (ด้วย: specialise)

专营 [zhuānyíng] {กริยา}

to specialize {คำกริยา}

to specialize {กริยา} (ด้วย: to major, specialize, specialise, specializing)

专攻 [zhuān gōng] {กริยา}

to specialize {กริยา} (ด้วย: specialize, specialise)

专门研究 [zhuān mén yán jiū] {กริยา}

to specialize {กริยา}

专业化 [zhuān yè huà] {กริยา}

to specialize {กริยา}

使专化 [shǐ zhuān huà] {กริยา}

to specialize {กริยา}

专门 [zhuān mén] {กริยา}

to specialize {กริยา}

成为专家 [chénɡ wéi zhuān jiā] {กริยา}

to specialize {กริยา}

使适应特殊目的 [shǐ shì yìnɡ tè shū mù dì] {กริยา}

to specialize {กริยา}

使专用于 [shǐ zhuān yònɡ yú] {กริยา}

special {คำวิเศษณ์}

special {คำวิเศษณ์} (ด้วย: remarkable, sublime, peculiar, prodigious)

异常的 [yì chánɡ de] {คำวิเศษณ์}

special {คำวิเศษณ์} (ด้วย: very, particular, especial, extraordinary)

特别的 [tè bié de] {คำวิเศษณ์}

Wishing you every happiness on your special day.

祝你在这特别的日子里快乐幸福。

special {คำวิเศษณ์}

[zhuān] {คำวิเศษณ์}

special {คำวิเศษณ์}

  [shū] {คำวิเศษณ์}

special {คำวิเศษณ์} (ด้วย: peculiar, particular, idiosyncratic, especial)

特殊的 [tè shū de] {คำวิเศษณ์}

special {คำวิเศษณ์} (ด้วย: professional, specialized, expert, express)

专门的 [zhuān mén de] {คำวิเศษณ์}

special {คำวิเศษณ์} (ด้วย: extra, additive, additional, attached)

附加的 [fù jiā de] {คำวิเศษณ์}

special {คำวิเศษณ์} (ด้วย: extra, extraneous, extraordinary, additional)

额外的 [mǒ diào] {คำวิเศษณ์}

special {คำนาม}

special {น.} (ด้วย: specials)

特派员 [tèpàiyuán] {น.}

special {น.} (ด้วย: specials)

专车 [zhuānchē] {น.}

special {น.} (ด้วย: specials)

专刊 [zhuānkān] {น.}

special {น.} (ด้วย: specialness, exception, particular)

特殊 [téshú] {น.}

a highly compressed special particle board

具有高密度的特殊粒子层的镶板

winner of special government allowance

政府特殊津贴获得者

special somatic afferent nucleus

特殊躯体感觉核

special vesceral afferent nucleus

特殊内脏感觉核

special visceral motor nucleus

特殊内脏运动核
 

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"specialize":

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"special":

 

เเนะนำคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนคำใหม่

มีคำในภาษาจีนคำไหนที่มีคำแปลเเตกต่างกันไปตามเเหล่งท้องที่ของประเทศจีนบ้างหรือเปล่า ถ้าคุณรู้คำแปลในภาษาจีนที่ไม่มีในนี้ คุณสามารถใส่มันเข้าไปช่องว่างข้างล่างสำหรับภาษาอังกฤษเเละภาษาจีนเลย

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

คำสุดท้ายเเนะนำโดยผู้ใช้ where, Christmas market, fried chicken leg, tap water, ingle lens reflex camera

คำที่มีความหมายเหมือนกัน

นอกจากนี้ bab.la ยังให้บริการพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในคำแปลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย