คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "to specialize"

EN to specialize ภาษาจีน คำแปลของ

to specialize {กริยา}
specialize {กริยา}
special {น.}
special {คำวิเศษณ์}

EN to specialize
play_circle_outline
{คำกริยา}

to specialize
play_circle_outline
专业化 [zhuān yè huà] {กริยา}
to specialize (ด้วย: specialize, specializing, to major, specialise)
play_circle_outline
专攻 [zhuān gōng] {กริยา}
to specialize
play_circle_outline
专门 [zhuān mén] {กริยา}
to specialize (ด้วย: specialize, specialise)
play_circle_outline
专门研究 [zhuān mén yán jiū] {กริยา}
to specialize
play_circle_outline
使专化 [shǐ zhuān huà] {กริยา}
to specialize
play_circle_outline
使专用于 [shǐ zhuān yònɡ yú] {กริยา}
to specialize
play_circle_outline
使适应特殊目的 [shǐ shì yìnɡ tè shū mù dì] {กริยา}
to specialize
play_circle_outline
成为专家 [chénɡ wéi zhuān jiā] {กริยา}

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"specialize":

specialize
special

คำที่มีความหมายเหมือนกัน