คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "specialize"

EN specialize ภาษาจีน คำแปลของ

specialize {กริยา}
to specialize {กริยา}
special {น.}
special {คำวิเศษณ์}

EN specialize
play_circle_outline
{คำกริยา}

specialize (ด้วย: specialise)
play_circle_outline
专营 [zhuānyíng] {กริยา}
specialize (ด้วย: to specialize, specialise)
play_circle_outline
专门研究 [zhuān mén yán jiū] {กริยา}
specialize (ด้วย: to specialize, specializing, to major, specialise)
play_circle_outline
专攻 [zhuān gōng] {กริยา}

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"specialize":

specialize
special

คำที่มีความหมายเหมือนกัน