คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "speciality"

EN speciality ภาษาจีน คำแปลของ

speciality {น.}
special {น.}
special {คำวิเศษณ์}

EN speciality
play_circle_outline
{คำนาม}

speciality (ด้วย: career, major, practice, profession)
play_circle_outline
专业 [zhuānyè] {น.}
speciality (ด้วย: expertise, metier, specialty)
play_circle_outline
专长 [zhuāncháng] {น.}
speciality (ด้วย: character, characters, kind, kinds)
play_circle_outline
性质 [xìngzhí] {น.}
speciality (ด้วย: specialty)
play_circle_outline
特产 [tèchǎn] {น.}
speciality (ด้วย: character, characteristic, distinction, identity)
play_circle_outline
特性 [tèxìng] {น.}
speciality
play_circle_outline
特殊性 [tèshūxìng] {น.}
speciality (ด้วย: difference, hallmark, trait, flavor)
play_circle_outline
特点 [tèdiǎn] {น.}
speciality
play_circle_outline
特长 [tècháng] {น.}

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"speciality":

speciality
special

คำที่มีความหมายเหมือนกัน