คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "sample"

EN sample ภาษาจีน คำแปลของ

sample {น.}
to sample {กริยา}
sample {กริยา}

EN sample
play_circle_outline
{คำนาม}

sample (ด้วย: example, illustration, instance, samples)
play_circle_outline
例子 [lìzi] {น.}
sample (ด้วย: case, example, instance)
play_circle_outline
实例 [shílì] {น.}
sample (ด้วย: exemplar, samples, specimen)
play_circle_outline
标本 [biāoběn] {น.}
sample (ด้วย: pattern, patterns, samples, specimen)
play_circle_outline
样品 [yàngpǐn] {น.}
sample (ด้วย: specimen)
play_circle_outline
样本 [yàngběn] {น.}
sample (ด้วย: example, paradigm, prototype, specimen)
play_circle_outline
范例 [fànlì] {น.}
sample (ด้วย: assay, specimen, test sample, test specimen)
play_circle_outline
试样 [shìyàng] {น.}
sample
play_circle_outline
[yàng] {น.}

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"sample":

sample

ตัวอย่าง "sample" ของ ภาษาจีน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Englishsample and hold circuit
Englishundisturbed soil sample

คำที่มีความหมายเหมือนกัน