สรุป

sample {คำนาม}
实例 · 样本 · 例子 · 试样 ·  · 范例 · 样品 · 标本

sample {คำกริยา}
抽样 · 取样

to sample {คำกริยา}
抽样试验 · 抽样调查 · 尝试 · 试验的一部分 · 抽取...的样品 · 采样 · 取样

รายละเอียดทั้งหมด

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

sample: try · try out · taste

เพิ่มเติม (5)

วิธีการเขียน CV ในภาษา ภาษาจีน

คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "sample"

 

ความหมายของ"sample" ในภาษาจีน

ผลลัพธ์: 1-54 ของ 54

sample {คำนาม}

sample {น.} (ด้วย: case, example, instance)

实例 [shílì] {น.}

sample {น.} (ด้วย: specimen)

样本 [yàngběn] {น.}

sample {น.} (ด้วย: samples, example, instance, illustration)

例子 [lìzi] {น.}

sample {น.} (ด้วย: specimen, assay, test sample, test specimen)

试样 [shìyàng] {น.}

sample {น.}

[yàng] {น.}

sample {น.} (ด้วย: specimen, paradigm, prototype, example)

范例 [fànlì] {น.}

sample {น.} (ด้วย: samples, specimen, patterns, pattern)

样品 [yàngpǐn] {น.}

sample {น.} (ด้วย: samples, specimen, exemplar)

标本 [biāoběn] {น.}

sample {คำกริยา}

sample [sampled|sampled] {กริยา}

抽样 [chōu yànɡ] {กริยา}

sample [sampled|sampled] {กริยา} (ด้วย: to sample, sampling)

取样 [qǔ yànɡ] {กริยา}

to sample {คำกริยา}

to sample [sampled|sampled] {กริยา}

抽样试验 [chōu yànɡ shì yàn] {กริยา}

to sample [sampled|sampled] {กริยา}

抽样调查 [chōu yànɡ diào chá] {กริยา}

to sample [sampled|sampled] {กริยา} (ด้วย: to endeavor, to attempt, to try, to essay)

尝试 [chángshì] {กริยา}

to sample [sampled|sampled] {กริยา}

试验的一部分 [shì yàn de yí bù fen] {กริยา}

to sample [sampled|sampled] {กริยา}

抽取...的样品 [chōu qǔ... de yànɡ pǐn] {กริยา}

to sample [sampled|sampled] {กริยา}

采样 [cǎiyàng] {กริยา}

sample and hold circuit

采样和保持电路

to sample [sampled|sampled] {กริยา} (ด้วย: sample, sampling)

取样 [qǔ yànɡ] {กริยา}
 

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"sample":

 

คำแปลที่คล้ายกัน

คำแปลที่เหมือนกันของ"sample"ในภาษาจีน

 

เเนะนำคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนคำใหม่

มีคำในภาษาจีนคำไหนที่มีคำแปลเเตกต่างกันไปตามเเหล่งท้องที่ของประเทศจีนบ้างหรือเปล่า ถ้าคุณรู้คำแปลในภาษาจีนที่ไม่มีในนี้ คุณสามารถใส่มันเข้าไปช่องว่างข้างล่างสำหรับภาษาอังกฤษเเละภาษาจีนเลย

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

คำสุดท้ายเเนะนำโดยผู้ใช้ where, Christmas market, fried chicken leg, tap water, ingle lens reflex camera

คำที่มีความหมายเหมือนกัน

salvo · Salzburg · Sam · Samantha · Samao · same · same-phase · Sammy · Samoa · Samoan · sample · sampler · samples · sampling · samsara · Samuel · Sana'a · sanctification · sanctified · sanctimonious · sanction

นอกจากนี้ bab.la ยังให้บริการพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในคำแปลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย