สรุป

present {คำนาม}
现在 · 目前 · 礼物 · 赠品 · 瞄准

present {คำวิเศษณ์}
出席的 · 现在的

present {คำกริยาวิเศษณ์}
当今

to present {คำกริยา}
赠(送) · 呈献 · 陈述 · 呈交 ·

รายละเอียดทั้งหมด

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

present: represent · lay out · salute

เพิ่มเติม (20)
Search for the most beautiful word
ser
reconquest

VOTE NOW

คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "present"

 

ความหมายของ"present" ในภาษาจีน

ผลลัพธ์: 1-39 ของ 39

present {คำนาม}

present {น.} (ด้วย: today, presents, presenting, now)

现在 [xiàn zài] {น.}

present {น.}

目前 [mù qián] {น.}

at the present time

目前

present {น.} (ด้วย: tribute, presents, presenting, offering)

礼物 [lǐwù] {น.}

present {น.} (ด้วย: presents, presenting, dividend, favor)

赠品 [zèngpǐn] {น.}

present {น.} (ด้วย: presents, presenting, aim, laying)

瞄准 [miáo zhǔn] {น.}

present {คำวิเศษณ์}

present {คำวิเศษณ์} (ด้วย: attendant)

出席的 [chū xí de] {คำวิเศษณ์}

present {คำวิเศษณ์} (ด้วย: current, hodiernal)

现在的 [xiàn zài de] {คำวิเศษณ์}

present {คำกริยาวิเศษณ์}

present {คำกริยาวิเศษณ์} (ด้วย: nowadays, now, current)

当今 [dānɡ jīn] {คำกริยาวิเศษณ์}

to present {คำกริยา}

to present [presented|presented] {กริยา}

赠(送) [zènɡ ( sònɡ )] {กริยา}

to present [presented|presented] {กริยา}

呈献 [chéngxiàn] {กริยา}

to present [presented|presented] {กริยา} (ด้วย: to deliver, to state, state, delivering)

陈述 [chén shù] {กริยา}

to present [presented|presented] {กริยา} (ด้วย: submit, to lodge)

呈交 [chéngjiāo] {กริยา}

to present [presented|presented] {กริยาที่ต้องการกรรม}

  [chéng] {กริยา}
 

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"present":

 

คำแปลที่คล้ายกัน

คำแปลที่เหมือนกันของ"present"ในภาษาจีน

 

เเนะนำคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนคำใหม่

มีคำในภาษาจีนคำไหนที่มีคำแปลเเตกต่างกันไปตามเเหล่งท้องที่ของประเทศจีนบ้างหรือเปล่า ถ้าคุณรู้คำแปลในภาษาจีนที่ไม่มีในนี้ คุณสามารถใส่มันเข้าไปช่องว่างข้างล่างสำหรับภาษาอังกฤษเเละภาษาจีนเลย

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

คำสุดท้ายเเนะนำโดยผู้ใช้ where, Christmas market, fried chicken leg, tap water, ingle lens reflex camera

คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la