คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "present"

EN present ภาษาจีน คำแปลของ

present {น.}
present {คำวิเศษณ์}
present {คำกริยาวิเศษณ์}
CN
to present {กริยา}
to present {กริยาที่ต้องการกรรม}
CN

EN present
play_circle_outline
{คำนาม}

present (ด้วย: presents, today, presenting, now)
play_circle_outline
现在 [xiàn zài] {น.}
present
play_circle_outline
目前 [mù qián] {น.}
present (ด้วย: aim, laying, presents, presenting)
play_circle_outline
瞄准 [miáo zhǔn] {น.}
present (ด้วย: gift, gifts, offering, presents)
play_circle_outline
礼物 [lǐwù] {น.}
present (ด้วย: gift, gifts, giveaway, presents)
play_circle_outline
赠品 [zèngpǐn] {น.}

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"present":

present

ตัวอย่าง "present" ของ ภาษาจีน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

คำที่มีความหมายเหมือนกัน