คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "h"

EN h ภาษาจีน คำแปลของ

h {น.}
CN

EN h
play_circle_outline
{คำนาม}

h
play_circle_outline
字母h [zì mǔ h] {น.}

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"h":

h

ตัวอย่าง "h" ของ ภาษาจีน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Englishhuman infection with the highly pathogenic H5N1 avian influenza

คำที่มีความหมายเหมือนกัน