คำแปลของภาษาจีน-ภาษาเยอรมัน "偕"

CN ภาษาเยอรมัน คำแปลของ

[xié] {นามเฉพาะ}
DE

CN
play_circle_outline
[xié] {คำนานเฉพาะเจาะจง}

(ด้วย: 楔, 泄, 渫, 緤)

คำที่มีความหมายเหมือนกัน